Lange Dreef 117, 2285 KB Rijswijk

  06-42707002

logo DeHSP coach 491x86
 
Algemene Voorwaarden voor de trainingen en cursussen van De HSP Coach 
Praktijk voor Coaching, Training en Energiemanagement voor hoogsensitieve vrouwen.

 

Verantwoordelijkheid

De cliënt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om mij te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.
Indien de cliënt minderjarig is dient dit papier ondertekend te worden door de ouders of verzorgers van de cliënt. Met ondertekening van deze voorwaarden door de ouders of verzorgers wordt toestemming verleend om de minderjarige individuele begeleiding in de vorm van coaching of therapie te laten volgen.
Gedurende het traject worden ouders op de hoogte gehouden worden van de voorgang van het traject. De vorm waarin wordt in overleg met ouders/verzorgers vastgesteld.


Vertrouwelijkheid

Al het besprokene tijdens de sessie blijft vertrouwelijk.
Als coach houd ik mij aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik.
Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier, binnen de muren van de praktijk.
Er wordt alleen contact met derden opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt. Er wordt schriftelijk gecommuniceerd mits er toestemming van de cliënt is om mondeling contact te hebben. De inhoud wordt teruggekoppeld met de cliënt; mondeling en/of schriftelijk.
Alle schriftelijke correspondentie wordt met de cliënt gedeeld.
Indien er sprake is van een coaching traject en het lijkt zinvol om aanvullende , therapeutische, behandelmethodieken in te zetten, wordt dit mondeling besproken met de cliënt.
Indien er een overeenkomst is over de inzet hiervan zal dit in het dossier worden vastgelegd.
Bij een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Hierover zal ik u vooraf informeren.


Evaluaties

Tijdens het traject zijn er regelmatig evaluatiemomenten.
Het evalueren geeft ruimte om van beide kanten uit te spreken hoe de voortgang van het traject verloopt en eventuele onvrede, vragen of twijfels naar voren te brengen.


Afzeggen afspraak

Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt het consult in rekening gebracht.
Dit kan op telefoonnummer +31 06 42707002 spreek een voicemail bericht in of stuur een Whatsapp-bericht.
Bij het niet doorgaan van een sessie mijner zijde is de cliënt geen kosten verschuldigd.
De HSP Coach is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de cliënt.

 

Betaling

De betaling geschiedt middels het overmaken op bankrekening NL79INGB0006001055 
Dit gebeurt volgens het geldende tarief of het overeengekomen tarief. De tarieven staan op de website vermeld.
Tijdens het intakegesprek informeert Denise Spaans de ander over de tarieven.
Er is geen mogelijkheid tot pinnen.
Er is een betalingstermijn van 14 dagen.
Na 14 dagen volgt een herinnering en een verzoek tot betaling.
Indien deze uitblijft zal gebruik gemaakt worden van een incassobureau.

Adres gegevens

De HSP-Coach
Lange Dreef 117
2285 KB Rijswijk (ZH) 
+31 06 42707002
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 logo hs.nu grey text

Bedrijfs gegevens

De HSP-Coach
KvK 52029131
BTW NL174964778B01
INGBANK NV
NL79INGB0006001055